Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden ('Overeenkomst') vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u ('Gebruiker' of 'u') en icecasino-nederland.top ('Bedrijf' of 'wij') met betrekking tot uw gebruik van de website icecasino-nederland.top (hierna te noemen 'Website').

Door gebruik te maken van de Website verklaart u dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

Intellectueel eigendom

De inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, audio- en videoclips, software en ander materiaal, is eigendom van het Bedrijf of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomswetten. Gebruiker stemt ermee in zich te houden aan alle auteursrechtelijke andere eigendomsvermeldingen, informatie of beperkingen die in enige inhoud zijn opgenomen en toegankelijk via de Website.

Gebruiker verkrijgt geen enkel recht of licentie met betrekking tot de inhoud, behalve het recht om de Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Het is ten strengste verboden om de inhoud of enig deel daarvan te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, te verkopen, te verhuren, een afgeleid werk te maken, te frameen, decompilatie of desamenstelling uit te voeren of op enige andere wijze te exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf.

Accountgegevens

Om bepaalde functies op de Website te kunnen gebruiken, kan het zijn dat u een account moet aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of andere beveiligingsinbreuken.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw account op te schorten, te beëindigen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.

Links naar externe websites

De Website kan links bevatten naar andere websites of bronnen van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en betekenen niet dat het Bedrijf de inhoud of materialen op dergelijke websites goedkeurt, onderschrijft of controleert.

  • Het Bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van dergelijke websites of bronnen;
  • Het Bedrijf onderschrijft geen enkele inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen;
  • Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke websites of bronnen.

Beperking van aansprakelijkheid

Het Bedrijf, haar functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de Website.

  • Het Bedrijf geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op de Website;
  • Het Bedrijf geeft geen garanties, expliciet of impliciet, dat de Website ononderbroken, veilig of vrij van fouten zal zijn;
  • Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de handelingen, gedragingen of nalatigheden van externe gebruikers van de Website.

Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op zover toegestaan door de wet.